دروموند به راه اندازی مجدد صادرات زغال سنگ از کلمبیا