گیاهان منگنز در آفریقای جنوبی که در جنوب آفریقا خرد می شوند