چین ساخته شده 1000 دستگاه آب بندی کامل اتوماتیک برای تراشه سیب زمینی