این شرکت تولید کننده سنگ شکن های چینی و تلویزیون بر روی سیستم عامل ها است