اسب بخار کارخانه مخروط مخروط بازسازی شده بازسازی شده است