مسخره کردن و مسدود کردن در سنگ شکن فکی مکانهایی را می گیرد