جزئیات بیشتر در مورد متوسط ​​اندازه گیاهان شستن شن و ماسه